Debatt om surrogatmödraskap

3kommentarer

Väsnterpartiet och Kristdemokaterna, ställer sig inte positiva till en utredning om surrogatmödraskap skall tillåtas eller inte i Sverige.
Alla andra partier ställer sig positiva till att göra en utredning (Som edan blivit klubbad av Socialutskottet).
En utredning är just en utredning och detsamma som ett klubat beslut.
Det har varit en del skrivier om detta.
Under Almedalsveckan, samtalades även denna punkt.
Feminister, inklusive journatlisten kajsa Ekis Ekman, som hängt ut mig i sin bok (där hon liknar surrogat med prostitution) ska alltså utbilda politiker i frågan.
Hennes satans bok, tillåts även att användas som kurslitteratur på studieförbund.
Hennes bok, är full av sak och faktafel.
Många anser att vi, just bögpappor, tar rätten ifrån kvinnor, att kunna säga nej till att vara surrogat och att vi utnyttjat dessa fattiga kvinnor, (enligt henne)
Men de nämner ingenting om alla hetereoseuella människor, som även gör det.
De påpekar även att det faktiskt är en skillnad, att det är ok för lesbiska eller singelkvinnor att tillåta insemenation, av okänd donator, för att få barn. Som om detta då inte är ett nyttjande av mannen och hans säd?
Vad är då skillanden, kan man undra?
Inlägget kan göras långt.
Läs gärna mera på http://www.surrogat.info/ och på http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/13/nej-till-utredning-om-surrogatm-draskap-ett-l-gvattenm-rke
Till höger om den sista artikeln, kan ni läsa flera artiklar om ämnet, som är mer välskrivna och formulerade, jämfört med mina egna tankar.
Läs, begrunda och kommentera.
Vad tycker du?
Att skaffa barn, är själviskt och det vet vi ju alla.
utan surrogatbärare, hade vi aldrig blivit pappor.
Och utan surrogatbärare, ingen emelie och Elliot.
Planerade, önskade och efterlängtade barn.
Surrgogatbäraren, valde att själv göra detta, ingen tvingade henne och hon tjänade inte pengar på det.
Hon var väl medveten om riskerna att vara gravid och återigen, det var hennes val.

3 kommentarer

Jenny Öster

10 Jul 2012 18:16

Blir bara så trött,trodde att de flesta feministiska teorierna anser det heteronormativa som förlegat och "förslavande". Nej visst ja det var ju bara mot oss kvinnor enligt självutnämnda feminist experter:PAtt dessa blir hörda när det finns relevant vetenskaplig litteratur och inte hemma snickerierär är irriterande. Men vad vet jag, har ju "bara" fil.kand i samhälls- och kulturanalys snart master.

gaypappor

10 Jul 2012 20:14

Jenny,

jag har många vänner som är feminister och även jag har varit det, politiskt menat, i mina yngre dagar:)

Tack för dina ord:)

Det intressanta i hela debatten, är att just dessa personer, använder sig av faktafel, som inte stämmer, samt att de gör hela frågan till en kvinnofråga och gör sig själva till offer, istället för att vända på steken, och se det som en hjälpande hand. Samt, att kvinnorna faktiskt själva har valt att ställa upp som surrogatmödrar.

Arga Anna

11 Jul 2012 08:56

Det finns risker med att vara gravid ja, vilket också är ett starkt argument för att flytta surrogatverksamheten hit till Sverige där kvinnor har tillgång till god utbildning och god vård och den information de behöver för att kunna fatta ett sådant beslut. Men om man skulle förbjude allt som kan vara riskfyllt som människor gör för sina medmänniskor så skulle vi inte längre kunna utföra t ex organdonationer från levande människor då det aldrig är riskfritt med en operation.Sedan är det synd att många (även bland surrogatförespråkarna) lyfter fram homosexuella män som "nyttjare" av surrogatmödrar. Man glömmer helt bort de många kvinnor som aldrig får några barn för att deras kroppar säger ifrån.Överlag är svensk lagstiftning i dagsläget väldigt diskriminerande. Svenska skattemedel bistår gärna vid barnlöshet - men bara om minst en i paret har en frisk livmoder som man kan odla barnet i. Pricken över i var när flera partier började förespråka insemination för ensamstående kvinnor och ett av argumenten var: "ja men de barnen lever redan i Sverige och deras mammor ska inte behöva känna att de gjort något fel". För så är det, kvinnorna åker till våra grannländer för att bli mammor. Men med samma argument borde surrogat också bli tillåtet för de barnen finns också redan i Sverige och blir ständigt fler.

Kommentera

Publiceras ej